School & Stage

Spijbelen

Spijbelen

  • In de Leerplichtwet staat dat iedereen van 5 tot 18 jaar in Nederland naar school moet.
  • Leerplichtig ben je tussen je 5e en 16e jaar. Leerplicht betekent dat je elke dag naar school moet. Na je 16e moet je een startkwalificatie hebben.
  • Heb je deze niet? Dan moet je onderwijs blijven volgen tot je 18e om je startkwalificatie te behalen.
  • De kwalificatieplicht houdt in dat je minimaal een HAVO, VWO of MBO niveau 2 diploma moet halen. De kwalificatieplicht geldt vanaf je 16e tot je 18e jaar.
  • Scholen zijn verplicht om spijbelende kinderen te melden bij de gemeente. Je naam wordt doorgegeven aan de leerplichtambtenaar.
  • Jij en je ouders kunnen een boete krijgen als je geen goede reden hebt om niet op school te zijn.
  • Kijk op deze site voor meer informatie: www.leerplicht.net.