Geld ÔéČnzo

Schuld bij DUO

Schuld bij DUO

  • Een schuld bij DUO moet je in de meeste gevallen direct gaan terugbetalen aan DUO. Er is 1 uitzondering en dat is als je een lening hebt afgesloten om je studie te bekostigen.
  • Een schuld bij DUO kan je opbouwen door: halverwege met je opleiding te stoppen en niet binnen 10 jaar je diploma te halen, je studentenreisproduct op de OV-chipkaart niet op tijd stop te zetten, wel studiefinanciering te ontvangen, maar niet meer ingeschreven staan op een school.
  • een lening te hebben aangevraagd om je studie te bekostigen of een uitwonende beurs te hebben gekregen terwijl je nog thuis woonde.
    Kijk op www.duo.nl voor meer info.

De verplichte aflosfase gaat met ingang van 1 januari 2016 van 15 jaar naar 35 jaar. Wie minder verdient dan het minimumloon hoeft niet af te lossen. Bovendien hoef je maandelijks nooit meer dan 4% van het extra inkomen boven het minimumloon terug te betalen. Dit is nu maximaal 12%.