Geld €nzo

Prestatiebeurs

Prestatiebeurs

 • Volg je een niveau 1 of 2 opleiding op het MBO? Dan heb je niet te maken met de prestatiebeurs.
 • Volg je een niveau 3 of 4 opleiding op het MBO of een HBO of universitaire opleiding? Dan heb je te maken met de prestatiebeurs.
 • De prestatiebeurs houdt in dat je 10 jaar de tijd krijgt om je opleiding af te ronden. Lukt dat niet binnen 10 jaar, dan is het totaal aan ontvangen basisbeurs, aanvullende beurs en OV-chipkaart een lening, die je terug moet betalen aan DUO.
  De nieuwe studiefinanciering vanaf 1 september 2015:
  De studiefinanciering in 2015 voor mbo’ers verandert niet. De basisbeurs blijft in het mbo bestaan. Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een studentenreisproduct. Deze verandering gaat in 2017 in.
  Hbo en universiteit: basisbeurs verdwijnt

  Per 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs. In plaats hiervan kunnen studenten per maand maximaal circa € 1.016,- lenen. Je bepaalt zelf hoevéél je leent voor je levensonderhoud en collegegeld.

  Het bedrag van € 1.016,- is inclusief een eventuele aanvullende beurs. Kinderen van minder draagkrachtige ouders krijgen een aanvullende beurs van maximaal € 378,-. De aanvullende beurs wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt.
  De verplichte aflosfase gaat van 15 naar 35 jaar.