Rechten & Plichten

Huurrecht

Huurrecht

 • Een verhuurder mag maximaal 3 maanden borg vragen.
 • Een huurverhoging moet schriftelijk 2 maanden van te voren worden gemeld.
 • Ook in 2015 is een inkomensafhankelijke huurverhoging toegestaan. Dit betekent per 1 juli 2015 huurverhoging van maximaal:
  2,5% (inflatie + 1,5%) voor huishoudinkomens tot € 34.229 (inkomensjaar 2013);
  3,0% (inflatie + 2%) voor inkomens vanaf € 34.229 tot en met € 43.786 (inkomensjaar 2013);
  5,0% (inflatie + 4,0%) voor inkomens boven de € 43.786 (inkomensjaar 2013).
 • Een verhuurder is verantwoordelijk voor het onderhoud van het pand.
 • Het Huurteam Rotterdam kan je helpen bij problemen met je particuliere verhuurder over bijvoorbeeld de huurprijs, huurverhoging, servicekosten of onderhoud van het pand.
 • De Huurcommissie kan bepalen of de huurprijs die gevraagd wordt redelijk is door middel van een puntensysteem.
 • Voor meer informatie kijk op: www.huurteamrotterdam.nl of www.huurcommissie.nl.