Geld ÔéČnzo

Belasting terugvragen

Belasting terugvragen

  • Heb je een bijbaan gehad? Je kan teveel loonbelasting hebben betaald en dat kan je terugvragen door aangifte te doen bij de Belastingdienst.
  • Je kan over de 5 afgelopen jaren aangifte doen. Dus in 2015 kan je aangifte doen van de jaren 2014, 2013, 2012, 2011 en 2010.
  • Voor het terugvragen van je loonbelasting heb je een DigiD-code nodig. Die kan je aanvragen op www.Digid.nl.
  • Elk jaar, in januari of februari krijg je van je werkgever een jaaropgave. Die heb je nodig om aangifte te doen.
  • Ben je je jaaropgave kwijt? Dan kan je je laatste loonstrook van december gebruiken. Ook daar staan alle bedragen bij elkaar opgeteld of je vraagt een inkomensverklaring (IB60-verklaring) op bij de belastingdienst via 0800-0543.
  • Digid-code en jaaropgave bij de hand? Ga dan naar www.belastingdienst.nl en download het aangifteprogramma voor het jaar waarover je aangifte wilt doen.
  • Vind je het moeilijk of ben je bang iets verkeerds in te vullen? Het JIP op de Vijverhofstraat 47 helpt je graag met aangifte doen!