Geld €nzo

Basisbeurs

Basisbeurs

  • Het parlement heeft het Wetsvoorstel studievoorschot aangenomen. Dit betekent dat de studiefinanciering voor studenten aan hbo en universiteit gaat veranderen.

    Het nieuwe stelsel van studiefinanciering gaat in per 1 september 2015. Het geldt voor studenten die voor het eerst studiefinanciering krijgen voor een bacheloropleiding of masteropleiding. De nieuwe studiefinanciering is onderdeel van een pakket aan maatregelen. Er zijn ook maatregelen die niet alleen voor nieuwe studenten, maar voor álle studenten met studiefinanciering gelden.

    De studiefinanciering in 2015 voor mbo’ers verandert niet. De basisbeurs blijft in het mbo bestaan. Wel krijgen mbo’ers die jonger zijn dan 18 jaar ook recht op een studentenreisproduct. Deze verandering gaat in 2017 in.

Bedragen per maand geldig van augustus tot en met december 2015 voor MBO studenten

Uitwonend: Basisbeurs= € 264,40, Aanvullende beurs*= € 354,78, Lening**= € 176,49, Totaal= € 795,67
Thuiswonend: Basisbeurs= € 81,02, Aanvullende beurs*= € 333,38, Lening**= € 176,49, Totaal= € 590,89

*Als je nog geen lesgeld hoeft te betalen, is de aanvullende beurs € 94,25 lager.
** Krijg je geen of minder aanvullende beurs? Dan mag je het verschil bijlenen.

Het bedrag per maand als je alleen nog mag lenen is: € 916,96

Maximale bedragen per maand in 2015 voor HBO of Universiteitsstudenten

Lening= € 854,13, Collegegeldkrediet= € 162,58, Totaal= € 1016,71

De lening van € 854,13 is inclusief een eventuele aanvullende beurs. De aanvullende beurs is maximaal € 378,22. Haal je binnen 10 jaar je diploma, dan wordt de aanvullende beurs een gift.