Geld €nzo

Aanvullende beurs

Aanvullende beurs

  • Of je aanvullende beurs krijgt, is afhankelijk van het inkomen van je ouders.
  • De maximale aanvullende beurs voor MBO studenten in 2015 (periode januari t/m augustus) is voor thuiswonend € 332,30 en voor uitwonend
    € 353,70. Voor de periode september t/m december is het voor thuiswonenden € 333,38 en voor uitwonenden € 354,78.
  • Volg je een MBO opleiding en ben je nog geen 18 jaar? Dan kun je een tegemoetkoming ouders aanvragen. Vanaf schooljaar 2015-2016 verdwijnt de tegemoetkoming ouders. In plaats daarvan wordt het kindgebonden budget hoger. Op www.toeslagen.nl kun je lezen hoeveel kindgebonden budget je in 2015 kunt krijgen.
  • De maximale aanvullende beurs voor HBO en Universitaire studenten in 2015 (periode januari t/m augustus) is voor thuiswonend € 245,30 en voor uitwonend € 266,71.
  • Per 1 september 2015 geldt voor studenten aan hbo en universiteit een nieuw stelsel van studiefinanciering. Vanaf dat moment verdwijnt de basisbeurs. In plaats hiervan kunnen studenten per maand maximaal circa € 1.016,- lenen. Je bepaalt zelf hoevéél je leent voor je levensonderhoud en collegegeld.
    Het bedrag van € 1.016,- is inclusief een eventuele aanvullende beurs. Kinderen van minder draagkrachtige ouders krijgen een aanvullende beurs van maximaal € 378,-. De aanvullende beurs wordt een gift als je binnen 10 jaar je diploma haalt.